Dış İSG Takibi Yazılımı

Dış İSG Takip Sistemi kurumsal firmaların dışarıdan danışmanlık olarak aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı hizmetlerinde doğabilecek aksaklıkların ve gecikmelerin önlenmesine yönelik bir çözüm sunar. İSG danışmanlığı hizmetleri kapsamındaki işlerin takip edildiği Dış İSG Yönetim Sistemi’nde, hizmet çerçevesinde, öncelikle ilgili işyeri hekimleri ve İSG uzmanlarına sözleşmeleri kapsamındaki işlerin tanımlanması, planlamasının yapılması ve atanması işlemleri yapılabilir. Sonra ilgili profesyonelleri kendilerine atanan işlere ilişkin dokümanlara veri girişi yapabilir, işlerin tamamlama oranlarını girebilir, işlerini tamamlayabilir. İSG profesyonellerinin tamamlanan ya da geciken işlerine ilişkin bildirimler hizmet alan firmadaki ilgili yöneticilere e-posta, dashboard ya da SMS bildirimleri aracılığıyla iletilir. Hizmet kapsamında tanımlanan işlerin tamamlanma durumları, zamanında bitirilmeyen işler yönetici ekranlarında özet rapor grafikleriyle de görüntülenir, geciken işlere ilişkin gerekli uyarılar ve hatırlatmalar hizmet alan firmadaki ilgili kişilere ve rollere e-posta ve SMS aracılığıyla bildirilir.

Görevler Nedir?

Yapılması planlanan işleri yapacak görevlilere sözleşme tanımlanabilir, işler atanabilir ve iş durumları takip edebilirsiniz.

Bildirimler Nedir?

Planlan, yapılan ve yapılmayan işlere ilişin atanan görevlere ve temrinlere göre bildirimler alabilirsiniz.

İşler Nedir?

Yapılmasını planladığınız işleri tanımlayarak, ilgili işleri yapacak görevli rollere atabilirsiniz.