Entegrasyon ve Veri Aktarım Yazılımı

İSG yönetim sistemlerimiz, hali hazırda İK, Bakım ve Kalite sistemlerinizle entegrasyon altyapısına sahiptir. Başta SAP ve IFS gibi sistemlerden personel, varlık, eğitim ve doküman gibi verilerin otomatik olarak alınması, periyodik olarak güncellenmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle entegrasyon hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, geçmişteki İSG verilerinin uygulamaya aktarımıyla ilgili Excel import hizmeti de veriyoruz. Böylece İSG yönetim sisteminizdeki verileriniz güncel olduğu kadar, veri sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamış oluyoruz.

Canlı Veriler Nedir?

Firmanın dijital sistemlerindeki kullanım halindeki canlı verileri ve verilerdeki güncelleşmeler İSG uygulamalarına otomatik olarak aktarılır.

Çok Yönlülük Nedir?

Firmanın istemesi halinde tek ya da çift yönlü veri entegrasyonu yapılabilir.

İçe Aktarma Nedir?

Eski arşiv verileriniz Excel yoluyla uygulama içine aktarılabilir.