Olay Bildirim Yazılımı

İşyerinde çalışan tüm personeller ve yöneticiler İSG departmanını bir partneri olabildiği Olay Bildirim Sistemi’de, işletme içindeki uygunsuzluklar ve olaylar tespit edildikleri anda mobil telefonlarla bildirilebilir. Böylece işyerinde çalışan herkes, İSG uzmanlarının yoğun çalışma temposunda gözden kaçabilecek durumların bir kazaya dönüşmeden bildirerek sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı oluşmasına katkı sağlarlar. Sistem, tüm çalışanları İSG departmanın partneri yaparak, İSG işlerindeki başarı oranlarını yükselterek işyerinin yasal uyumluluğuna katkı sağlar.

Olay Bildirme Nedir?

İşyerinde çalışan herkesin mobil telefonlarıyla olay bildirimi yapmasını sağlayabilirsiniz.

Bildirim Havuzu Nedir?

İşyerinde çalışan herkesten gelen bildirimleri bir ana ekranda görüntüleyebilir, süzebilir, inceleyerek önem deresine göre sınıflayabilirsiniz.

Offline Kullanım Nedir?

OHS Event uygulamasını iş yerinde internetin olmadığı durumlarda kullanılabilir, bildirimleri internet bağlantı kurulduğunda ana uygulamayla senkronize edebilirsiniz.