betkom giris yap talya sex shop

İSG Yönetim Sistemi

İSG Yönetim Sistemi Nedir?

İSG Yönetim Sistemi

İova Yazılım, alanında en deneyimli bir firma olarak İova Yazılım, yaklaşık 15 yıllık deneyimiyle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri geliştirmiş ve gelen ihtiyaçla göre de geliştirmeye devam etmektedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetildiği, entegre bir veritabanı üzerinde çalışan, kurumsal diğer yazılım ve bilişim uygulamalarıyla entegre olabilen bir sistemdir. İova yazım İSG yönetiminde geliştirdiği uygulama sisteminde, işletmelerin ve kurumlan yasal mevzuat ve kurumsal standartlardan kaynaklanan bazı yeterliliklerini uygunluğunu sınır seviyelerinin üzerinde tutmaya çalışır. Öncelikli, iş kazası ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden, onları kaynağından önlemeye odaklanmış bir sistemin sunduğu çözümler de bu temel amaca yöneliktir.

Proje Yönetim Aşamaları

Yararlı Veri

İSG verilerinin sorgulanabilir ve analiz edilebilirliği, İSG faaliyetlerinin sonuçları bakımından önemlidir. İşyerinin yasal uyumluluğunu sağlamada kullanılan veriler işletme için yararlı verilerdir. Böylece, iş kazası ve meslek hastalığı oluşmadan, İSG faaliyetlerine ilişkin tüm verilerin toplanması ve bunların analiz edilmesi, ve sonuç olarak da bu verilerden hareketle düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin yapılması sağlanabilecektir. Bu verilerin sorgulanabilmesi, analiz edilerek raporlanması, işyerinin yönetiminin alacağı kararlara baz teşkil etmesi işyerinin yasal uyumluluğunda önemli bir faktördür.

Doküman Süreci

işyerindeki İSG süreçlerinde kullanılan tüm dokümanların .. ilgili İSG yasallıklarına göre planlanmaya başlamasından tamamlanmasına değin, sorumlu kişiler ve roller arasındaki paylaşımı, işle,  yükle, gönder ve onayla gibi temel adımların gerektiği durumlarda sistem kendi içinde bir doküman yönetimi çözümü sunar. Böylece girişleri yapılan veriler gibi fiziksel dokümanlar da iş sürecinin bir parçası olabilmektedir.

Yasallık Uyumu

işyerindeki sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlayacak yasal uyumun takibi için, İSG işlerindeki yasal ve kurumsal standartları gözeten ve işlerde bunu dikkate alarak kontrolleri yapan bir uyumsuzluk durumunda ilgili sorumlulara bilgilendirme yapan bir sistem çözümü önemlidir.

Verimli Hiyerarşi

İSG iş süreçlerinde yapılması gerekli işlerle ilgili, farklı seviyelerdeki sorumlulara ve rollere görevler atanmasıyla görev ve sorumluluk paylaşımının mümkün olması, özellikle temrinli işlerde yapılması gerek aksiyonların tamamlanması için yetki paylaşımıyla planlanan temrinlere uyulması için hiyerarşinin verimli kullanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Bunu için sistem, farkı seviyelerdeki rollere aksiyon takibi, denetimi ya da onayı gibi pozisyonlar sunarak, hiyerarşinin aksiyonun gerçekleştirilmesine etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Kusursuz Dikkat

iş yaşamında, sağlıklı ve güvenli çalışmak için önemli miktarlarda bir dikkat yatırımı yapılmalıdır. Böylece, işletmeler bunun için harcadıkları sermaye ile olası kaza ve hastalıkların önüne geçerler ve böylece işletmenin toplam kayıplarını önlemek isterler. Çalışma yaşamında hata ve ihmallerin önüne gerçek bu riskleri azaltmak isteyen İSG profesyonelleri, bir yazılım çözümüyle bu amaçlarını olabildiğinde “kusursuz” hale getirebilir, insan faktörünün bilişsel eksikliklerini akıllı teknolojiyle yapabilir. İşte İova Yazılım böylesi bir bakış açısında, İSG uzmanlarına “kusursuz dikkat” hedefine ulaştırabilecek yazılım çözümleri geliştiriyor.

Aktif Hatırlama

işyerindeki çalışma yaşamında yoğun iş temposu, yapılacak işlerin çokluğu profesyonellerin akıllı ajandalara duyduğu ihtiyacı her geçen gün arttırıyor. İSG işlerinde ise, yasal mevzuatlardan ve kurumsal standartların gereksinimlerinden kaynaklı takvime bağlı işlerin her geçen gün artması bu ihtiyacı daha da önemli hale getirdi. Zira, İSG işlerinde “unutma” soncu ölümle sonuçlanacak durumları tetikleyebiliyor. Bu nedenle, tüm İSG iş süreçlerinde, yapılması gerekenyapılankontrol edilen ve yeniden yapılması gereken döngüsünün tamamlanması ve devam etmesi için gereken takvim hatırlama süreçlerinde bir aktif hatırlama çözümü sunacak akıllı ajanda aracını önemli hale getiriyor.    

Birlikte Çalışma

işyerinde çalışanların İSG departmanının bir partneri olması ve böylece birlikte çalışmayla İSG işlerindeki görev ve sorumluluk paylaşımlarıyla oluşa iş güvenliği bilinci, işyerinin İSG yasal uyumluluğundaki başarının yükseltilmesi için önemli bir faktördür. Böylece, güvenli bir işyerindeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşma olasılıkları en aza düşürülebilecektir. Bunun için sistem, işyerindeki tüm çalışanların çalışma zamanlarında İSG departmanıyla birlikte çalışabilmelerini sağlayan,  tehlike ya da olay bildirimleri yapacakları, çözüm önerilerini sunacakları bir araç çözümleri önemli hale gelmektedir.

Tam Zamanı

İSG Süreçlerinizde dijital dönüşüm

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler