İSG Yönetim Yazılımı

İova Yazılım, alanında en deneyimli bir firma olarak İova Yazılım, yaklaşık 15 yıllık deneyimiyle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri geliştirmiş ve gelen ihtiyaçla göre de geliştirmeye devam etmektedir.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetildiği, entegre bir veritabanı üzerinde çalışan, kurumsal diğer yazılım ve bilişim uygulamalarıyla entegre olabilen bir sistemdir. İova yazım İSG yönetiminde geliştirdiği uygulama sisteminde, işletmelerin ve kurumlan yasal mevzuat ve kurumsal standartlardan kaynaklanan bazı yeterliliklerini uygunluğunu sınır seviyelerinin üzerinde tutmaya çalışır. Öncelikli, iş kazası ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden, onları kaynağından önlemeye odaklanmış bir sistemin sunduğu çözümler de bu temel amaca yöneliktir.

Yararlı Veri Nedir?

İSG verilerinin sorgulanabilir ve analiz edilebilirliği, İSG faaliyetlerinin sonuçları bakımından önemlidir. İşyerinin yasal uyumluluğunu sağlamada kullanılan veriler işletme için yararlı verilerdir. Böylece, iş kazası ve meslek hastalığı oluşmadan, İSG faaliyetlerine ilişkin tüm verilerin toplanması ve bunların analiz edilmesi, ve sonuç olarak da bu verilerden hareketle düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin yapılması sağlanabilecektir. Bu verilerin sorgulanabilmesi, analiz edilerek raporlanması, işyerinin yönetiminin alacağı kararlara baz teşkil etmesi işyerinin yasal uyumluluğunda önemli bir faktördür.

Doküman Süreci Nedir?

işyerindeki İSG süreçlerinde kullanılan tüm dokümanların .. ilgili İSG yasallıklarına göre planlanmaya başlamasından tamamlanmasına değin, sorumlu kişiler ve roller arasındaki paylaşımı, işle,  yükle, gönder ve onayla gibi temel adımların gerektiği durumlarda sistem kendi içinde bir doküman yönetimi çözümü sunar. Böylece girişleri yapılan veriler gibi fiziksel dokümanlar da iş sürecinin bir parçası olabilmektedir.

Birlikte Çalışma Nedir?

işyerinde çalışanların İSG departmanının bir partneri olması ve böylece birlikte çalışmayla İSG işlerindeki görev ve sorumluluk paylaşımlarıyla oluşa iş güvenliği bilinci, işyerinin İSG yasal uyumluluğundaki başarının yükseltilmesi için önemli bir faktördür. Böylece, güvenli bir işyerindeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşma olasılıkları en aza düşürülebilecektir. Bunun için sistem, işyerindeki tüm çalışanların çalışma zamanlarında İSG departmanıyla birlikte çalışabilmelerini sağlayan,  tehlike ya da olay bildirimleri yapacakları, çözüm önerilerini sunacakları bir araç çözümleri önemli hale gelmektedir.