betkom giris yap talya sex shop

OPENOHS / Risk Analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yazlımı

 

Risk Analizi

OpenOHS

Risk Tutanakları: İşyerindeki iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlike kaynaklarını belirlendiği, bu kaynakların neden olacağı risklerin analiz edilerek sonuçların çıkarılabildiği ve bu sonuçlara göre düzeltici ya da iyileştirici faaliyetlerle tehlike kaynaklarının ortadan kaldırabildiği bir modüldür. Tehlike Kaynakları: İşyerlerinin risk analizi gerekliliği çerçevedsinde, kendine özgü tehlike kaynaklarının tespit edilerek bir envanterin oluşturulabildiği ve bu envanterin yasal bir gereklilik olarak bakanlığın İBYS’ne gönderildiği bir modüldür.

Risk Analizi

Modül Adı

...

SE

PRO

EE

OpenOHS

Risk Analizi modülü, kurumdaki tehlikelerin belirlenmesini, arşivlenmesini, ve bunlara bağlı risklerin değerlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu modülle, işletmelerdeki departman, bölüm, görev ve faaliyet kriterlerinde tesit edilen tehlikelere ilişkin risk analizleri yapılabilir. Modülün sunduğu sistem desteğiyle, risk analizinde riskli bulunan durumların giderilmesi için yapılacak düzeltme ve iyileştirme eylemlerini planlayabilir ve sonrasında hedef skor takibi yapılabilir.

Genel Özellikler

Tehlike Kaynakları

Organizasyon, bölüm, faaliyet, makine, ekipman, görev gibi farklı kaynaklar ve bunarın kombinasyonları bazında risk analizi tutanakları oluşturulabilir.

Kuruma Özel Analiz Parametreleri

Modülün sunduğu parametrik alt yapı desteğiyle Risk Analizi’nin kuruma özel (faaliyet, makine & varlık, tehlike ve etki/sonuç envanteri, eğitimler, kişisel koruyucular, güvenli davranışlar, kimyasallar vb. gibi) tanımlar bazında yapılması sağlanır.

Esnek Metot Aracı

Modül, kurumların risk analizlerinde kullandıklar genel ya da özel metotlarını istedikleri gibi tasarlayacakları esnek bir metot oluşturma aracı alt yapısı sunar. Bu araçlar, evrensel ve özel metotlar oluşturulabilir.

Eylem ve Aksiyon

Modül, yapılan risk analizinde her tehlike & risk detayında sınırsız sayıda eylem planlayabilir, ve bu eylemlere bağlı alt aksiyonlar (DÖF) açılabilir. Eylem ve aksiyonların süreçleri risk bazında izlenebilir.

Hedef Skor Takibi

Risk Analizi yapıldıktan sonra tespit edilen risk puanının DÖF sonrası düşürülmesi hedeflenen skorun takibi yapılabilir.

Şablon Oluşturma

Modül, belirli gruplardaki tehlikelerin ve etkilerin kullanılarak risk analizi şablonlar oluşturulması için bir altyapı sunar. Bu şablonlar kurumun farklı firmaları, lokasyonları, departmanları için hızlı bir şekilde uyarlanarak kullanılabilir.  

Kopyalama ve Çoğaltma

Modül oluşturulan risk analiz tutanağının ya da bir tutanak içindeki bir riskin kopyalanarak çoğaltılması olanağı sunar

Güncelleme

Yapılan risk analizi tutanaklarının yasal ve kurumsal durumlar nedeniyle güncellememsinde versiyon takibi yapılabilir ve değişiklik yapılan risklerin güncelleme nedenleri ve düzeltici eylemleriyle birlikte tutanak üzerinden izlenebilir.

Yenileme

Yapılan risk analizi tutanaklarının yasal sürelerde yenilenmeleri versiyon bazında sistem üzerinden takip edilir ve yenilme termini yaklaşan risk analizleri ilgili sorumluya hatırlatılır.

Sürüm Takibi

Risk analizi tutanakları güncelleme ve yineleme işlemleri sonrasındaki majör (yenileme) ve minör (güncelleme) sürümleriyle birlikte izlenebilir.

Formlar

Risk tutanaklarına bağlı önemi risklerin detaylarıyla basıldığı tehlike önlem katalogu ve resimli ve resimsiz excel dökümü gibi form çıktıları hazırlanmış olarak basılabilir

Raporlar

Modül, veri girişlerindeki parametre ve tanımlar bazına sorgular ve analizler için bir rapor kütüphanesi hizmeti sunar.