Alt İşveren Yazılımı Alt işveren yazılımı, bir firma veya kuruluş tarafından kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılım, firma veya kuruluşun işyerinde çalışan alt işverenlerin (zaman zaman işyerine gelerek çalışan ve zaman zaman çalışmayan kişiler) yönetimini sağlar. Alt işveren yazılımı, alt işverenlerin çalışma saatlerini, ücretlerini ve diğer bilgilerini takip eder ve bu bilgileri bir veritabanında saklar. Bu yazılım, ayrıca alt işverenlerin çalışma izinlerini,