Olay Bildirim Yazılımı İşyerinde çalışan tüm personeller ve yöneticiler İSG departmanını bir partneri olabildiği Olay Bildirim Sistemi’de, işletme içindeki uygunsuzluklar ve olaylar tespit edildikleri anda mobil telefonlarla bildirilebilir. Böylece işyerinde çalışan herkes, İSG uzmanlarının yoğun çalışma temposunda gözden kaçabilecek durumların bir kazaya dönüşmeden bildirerek sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı oluşmasına katkı sağlarlar. Sistem, tüm çalışanları İSG departmanın partneri yaparak, İSG