Entegrasyon ve Veri Aktarım Yazılımı İSG yönetim sistemlerimiz, hali hazırda İK, Bakım ve Kalite sistemlerinizle entegrasyon altyapısına sahiptir. Başta SAP ve IFS gibi sistemlerden personel, varlık, eğitim ve doküman gibi verilerin otomatik olarak alınması, periyodik olarak güncellenmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle entegrasyon hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, geçmişteki İSG verilerinin uygulamaya aktarımıyla ilgili Excel import hizmeti de veriyoruz. Böylece İSG yönetim sisteminizdeki verileriniz güncel